Wspólnie zmieniajmy Europę!

Cel projektu

Écologietolérancecompétences linguistiques et TIC. Dans le cadre de notre projet, nous voudrions essayer de changer la conscience de ses participants.

Ekologiatolerancjaumiejętności językowe oraz TIK. W ramach jednego projektu chcemy spróbować zmienić świadomość jego uczestników.

On aimerait également donner à tous les participants de ce projet une envie de changer leur vie et de leur comportement dans le cadre de la vie scolaire et professionnelle.

Dać mały impuls do zmian w ich życiach i postępowaniu na co dzień jak i w przypadku naszej szkoły życiu zawodowym.

En collaboration avec notre partenaire français, on va réfléchir et comparer les différentes activités du secteur de l’hôtellerie et de la gastronomie pour augmenter la performance environnementale.

Wraz z partnerem z Francji zastanowić się i porównać różne działania podejmowane w hotelarstwie i gastronomii mające na celu zwiększenie ekologiczności.

Au cours des activités entre les étudiants, nous allons apprendre la tolérance, acquérir de nouvelles compétences linguistiques et l’utilisation  des TIC. Nous espérons aussi attirer de nouveaux partenaires.

W trakcie działań pomiędzy uczniami uczyć będziemy się tolerancji, nabywać nowe kompetencje językowe jak korzystać z TIK. Mamy nadzieję na rozszerzenie grupy projektowej o nowych partnerów.

Blog projektu

  • Salut! Lekcja polsko-francuska!

    Pierwsze koty za płoty! Nasi uczniowie odbyli pierwszą lekcję online z uczniami szkoły partnerskiej  Lycee Hôtelier Francois Rabelais Dugny. Na początku był stres, ale pod koniec uczniowie stwierdzili, że częściej chcą odbywać takie lekcje! I to nas cieszy! Zajęcia odbyły się w ramach sesji projektu eTwinningowego. Niebawem kolejne działania!
  • Na łączach z nową szkołą partnerską

    Dzisiaj wieczorem odbyła się bardzo miła a przede wszystkim owocna telekonferencja z przedstawicielami nowej szkoły partnerskiej. Coś czujemy że ta współpraca zakończy się bardzo ciekawym projektem! TRZYMAJCIE KCIUKI!
Przewiń do góry