Projekty Zespołu Szkół Gospodaryczych

POWER | ERASMUS+ | Leonardo da VInci

Erasmus+ JobShadowing [dla nauczycieli]

JOB SHADOWING

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

Projekt ma na celu zapoznanie się z francuskim szkolnictwem zawodowym. Uczestnicy będą mieli okazję do obserwacji przebiegu nauki zawodu poprzez realizację praktyki typu job shadowing,  w tym obserwacji zajęć w konkretnych pracowniach tj. gastronomiczna, języka zawodowego.

Pozostałe cele to:

  • wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji kluczowych,
  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania, TIK oraz tworzenia i wykorzystywania gier w edukacji,
  • poznanie europejskich wzorców organizacji pracy, standardów uczenia się i nauczania oraz wdrożenie ich w ZSG
  • wypracowanie metod zapobiegających wykluczeniu społecznemu uczniów, w tym migrantów
  • przygotowanie kadry do wielokulturowego kształcenia oraz tworzenia i rozwoju klas interkulturowych,
  • realizacja zagranicznych mobilności pracowników szkoły,
  • propagowanie strategii uczenia się przez całe życie,
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej z zagraniczną szkołą w celu wymiany doświadczeń,
  • umiędzynarodowienie procesu edukacji,
  • podniesienie świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów,
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Przewiń na górę