Projekty Zespołu Szkół Gospodaryczych

POWER | ERASMUS+ | Leonardo da VInci

II etap rekrutacji – online

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną II etap rekrutacji odbędzie się całkowicie on-line.
We wtorek 20 października o godzinie 18:00 odbędzie się test online przez MS Teams. Formularz FORMS zostanie aktywowany wszystkim osobom, które złożą formularz rekrutacyjny do piątku (16 października) w biurze projektu w sali 30A lub u koordynatora projektu w sali 212.
W dniach 21-23 października odbędą się rozmowy ze wszystkimi kandydatami w formule telekonferencji na Teams. Każda osoba otrzyma za pośrednictwem dziennika elektronicznego wiadomość o dacie i godzinie rozmowy online. należy wcześniej przygotować i sprawdzić działanie kamerki, mikrofonu i słuchawek.

Ostateczna lista osób oraz lista rezerwowa ustalona zostanie w dniach 26-28 października. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie osoby zostaną o wynikach rekrutacji powiadomione poprzez dziennik elektroniczny.

Do 30 października osoby z listy głównej i rezerwowej muszą potwierdzić dalszą chęć udziału w projekcie.

Pomiędzy 2 a 6 listopada zostaną wysłane umowy w formie PDF, oraz odbędzie się spotkanie z wami oraz waszymi rodzicami w formie wideo konferencji na Teams lub Zoom.

Pierwsza część przygotowania językowo pedagogicznego odbywać się będzie online. Harmonogram spotkań zostanie podany do wiadomości po II etapie rekrutacji.

II etap rekrutacji – online
Przewiń na górę