Projekty Zespołu Szkół Gospodaryczych

POWER | ERASMUS+ | Leonardo da VInci

Erasmus+ JobShadowing [dla nauczycieli]

JOB SHADOWING

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

Projekt ma na celu zapoznanie się z francuskim szkolnictwem zawodowym. Uczestnicy będą mieli okazję do obserwacji przebiegu nauki zawodu poprzez realizację praktyki typu job shadowing,  w tym obserwacji zajęć w konkretnych pracowniach tj. gastronomiczna, języka zawodowego.

Pozostałe cele to:

 • wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji kluczowych,
 • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania, TIK oraz tworzenia i wykorzystywania gier w edukacji,
 • poznanie europejskich wzorców organizacji pracy, standardów uczenia się i nauczania oraz wdrożenie ich w ZSG
 • wypracowanie metod zapobiegających wykluczeniu społecznemu uczniów, w tym migrantów
 • przygotowanie kadry do wielokulturowego kształcenia oraz tworzenia i rozwoju klas interkulturowych,
 • realizacja zagranicznych mobilności pracowników szkoły,
 • propagowanie strategii uczenia się przez całe życie,
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej z zagraniczną szkołą w celu wymiany doświadczeń,
 • umiędzynarodowienie procesu edukacji,
 • podniesienie świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów,
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Przewiń na górę