REKRUTACJA

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • uczniowie kierunku technik żywienia i organizacji usług
 • ukończone 18 lat w dniu wyjazdu (kwiecień 2021)
 • chęć doskonalenia zawodowego
 • chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych (przygotowanie językowo-pedagogiczno-kulturowe)
 • otwartość na nowe wyzwania, kulturę itp
 • uczestnik nie brał wcześniej udziału w projektach finansowanych z PO WER (2017-2020)
 1. Wypełnij część A oraz część B.I – FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ NA KOMPUTERZE I PODPISAĆ DŁUGOPISAM WE WSKAZANYCH MIEJSCACH.
 2. Podpisz we wszystkich wymaganych miejscach
 3. Poproś o wystawienie opinii wychowawcę, oraz nauczyciela przedmiotu zawodowego („procesy”)
 4. Złóż w biurze projektu (pokój 30A)
 5. Zaproszenie i harmonogram drugiego etapu rekrutacji na tablicy obok sali 212 i 30A. 

Do końca rekrutacji pozostało:

 • 00dni
 • 00godzin

UWAGA! PILNA WIADOMOŚĆ

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną II etap rekrutacji odbędzie się całkowicie on-line.
We wtorek 20 października o godzinie 18:00 odbędzie się test online przez MS Teams. Formularz FORMS zostanie aktywowany wszystkim osobom, które złożą formularz rekrutacyjny do piątku (16 października) w biurze projektu w sali 30A lub u koordynatora projektu w sali 212.
W dniach 21-23 października odbędą się rozmowy ze wszystkimi kandydatami w formule telekonferencji na Teams. Każda osoba otrzyma za pośrednictwem dziennika elektronicznego wiadomość o dacie i godzinie rozmowy online. należy wcześniej przygotować i sprawdzić działanie kamerki, mikrofonu i słuchawek.

Ostateczna lista osób oraz lista rezerwowa ustalona zostanie w dniach 26-28 października. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie osoby zostaną o wynikach rekrutacji powiadomione poprzez dziennik elektroniczny.

Do 30 października osoby z listy głównej i rezerwowej muszą potwierdzić dalszą chęć udziału w projekcie.

Pomiędzy 2 a 6 listopada zostaną wysłane umowy w formie PDF, oraz odbędzie się spotkanie z wami oraz waszymi rodzicami w formie wideo konferencji na Teams lub Zoom.

Pierwsza część przygotowania językowo pedagogicznego odbywać się będzie online. Harmonogram spotkań zostanie podany do wiadomości po II etapie rekrutacji.

Timeline - grupa Walencja 2021

Przewiń do góry