Projekty Zespołu Szkół Gospodaryczych

POWER | ERASMUS+ | Leonardo da VInci

REKRUTACJA

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • uczniowie TECHNIKUM – WSZYSTKIE KIERUNKI!
  • ukończone 18 lat w dniu wyjazdu (maj 2024)
  • chęć doskonalenia zawodowego
  • chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych (przygotowanie językowo-pedagogiczno-kulturowe)
  • otwartość na nowe wyzwania, kulturę, zdobywany zawód, dzielenie się doświadczeniami

DO FORMULARZA WPISUJEMY OCENY KLASYFIKACYJNE  ZA ostatni  SEMESTR 

UWAGA: prosimy podawać adres e-mail z gmail.com. Niestety adresy z końcówką wp.pl, Onet.pl, poczta.fm, oraz wiele innych nie jest prawidłowo obsługiwanych przez systemy informatyczne jakie będą wykorzystywane na dalszych etapach

 

PRZED ZŁOŻENIEM FORMULARZA WYPEŁNIJ OBOWIĄZKOWO ANKIETĘ ONLINE ANKIETA

Jak zgłosić się obecnie na staż?

  1. Wejdź na stronę: http://projekty.zsgrzeszow.pl/index.php/rekrutacja-2/
  2. Pobierz i wypełnij „Formularz rekrutacji” na komputerze, wydrukuj gotowy wypełniony formularz i podpisz odręcznie (wymagany jest czytelny podpis ucznia i rodzica/opiekuna)
  3. Jeśli jesteś pełnoletni:

dodatkowo wydrukuj, wypełnij odręcznie i podpisz załącznik 2 oraz 3 (wspólnie z Rodzicem/opiekunem prawnym)

  1. W przypadku, gdy jeszcze nie ukończyłeś/aś 18 lat:

wydrukuj i poproś rodzica / opiekuna o odręczne wypełnienie załącznika nr 3 i 4 (wymagany podpis rodzica/opiekuna)

FORMULARZ ORAZ ZAŁĄCZNIKI ZŁOŻ W SALI 30 lub u p Lucjana Wołoszyna 

Do zakończenia rekrutacji pozostało:

 

rekrutacja zakończona

Przewiń na górę